การแข่งขันฟุตบอลโลก กาตาร์จะอนุญาตให้แฟนตั๋วซื้อเบียร์แอลกอฮอล์ในการแข่งขัน

การแข่งขันฟุตบอลโลก กาตาร์อนุญาต ให้ขายเบียร์ใน เกมฟุตบอลโลก 3 ชั่วโมงก่อนการแข่งขัน 

การแข่งขันฟุตบอลโลก กาตาร์จะอนุญาตให้แฟน ตั๋วซื้อเบียร์แอลกอฮอล์ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก โดยเริ่มตั้งแต่ 3 ชั่วโมงก่อนเริ่ม การแข่งขัน และหนึ่งชั่วโมง หลังจากการเป่านกหวีด ครั้งสุดท้าย แต่ไม่ใช่ระหว่างการแข่งขัน แหล่งข่าวที่มี ความรู้เกี่ยวกับแผนการแข่ง ขันกล่าวบัดไวเซอร์ ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ฟุตบอลโลกรายใหญ่ที่มีสิทธิแต่เพียง ผู้เดียวในการขายเบียร์ ในการแข่งขัน

จะเสิร์ฟเบียร์ภายใน ขอบเขตการออกตั๋ว รอบแต่ละสนาม แต่จะไม่อยู่ ในอัฒจันทร์หรือบริเวณ สนามกีฬา แหล่งข่าวกล่าวฟุตบอลโลก  ปีนี้เป็นงานแรกที่จัดขึ้น ในประเทศมุสลิมที่มี การควบคุมแอลกอ ฮอล์อย่างเข้มงวด นำเสนอความท้าทาย ที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้จัด งานที่ได้รับการสนับ สนุนจากแบรนด์เบียร์ รายใหญ่และมักเกี่ยวข้องกับแฟน ๆ ที่ดื่มเบียร์

การแข่งขันฟุตบอลโลก “เบียร์จะพร้อมใช้งาน เมื่อประตูเปิด ซึ่งเป็นเวลาสามชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขัน ใครก็ตามที่ ต้องการดื่มเบียร์ จะสามารถดื่มได้ จากนั้นเมื่อพวกเขาออกจาก สนามเช่นกันเป็นเวลา หนึ่งชั่วโมงหลังจากการ เป่านกหวีด สุดท้าย” แหล่งข่าวกล่าวนอก จากนี้ บัดไวเซอร์จะได้ รับอนุญาตให้เสิร์ฟเบียร์ ในส่วนของแฟนโซน หลักของ ฟีฟ่าในใจกลางโดฮา ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 01:00 น.

ทุกวันของการแข่งขัน 29 วัน ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พฤศจิกายน แหล่งข่าว กล่าวในการแข่งขันฟุต บอลโลกครั้งก่อน เบียร์ถูกเสิร์ฟใน แฟนโซนตลอดทั้งวันการ ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ และเวลาที่เบียร์จะขายให้กับ แฟน ๆ ได้ข้อสรุปแล้ว แต่ราคาที่แฟน ๆ จะถูกเรียกเก็บสำหรับเบียร์ นั้นยังอยู่ในระหว่าง การหารือ แหล่งข่าวกล่าว

“เรากำลังทำงานอย่าง ใกล้ชิดกับฟีฟ่า ซึ่งจัดการความสัม พันธ์กับทางการกาตาร์ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิ ดใช้งานของเราสำหรับทัวร์นา  เมนต์นั้นดำเนินการด้วยความ เคารพและสอดคล้อง กับกฎและข้อบังคับใน ท้องถิ่น” โฆษกของ ผู้ผลิตเบียร์ บัดไวเซอร์ เอบี อินเบฟกล่า วในแถลงการณ์ทางอีเมล .ผู้จัดงานฟุตบอลโลก ของกาตาร์ คณะกรรมการสูงสุด ด้านการจัดส่งและมรดก

ไม่ตอบสนองต่อคำร้อง ขอความคิดเห็นเกี่ยว กับการควบคุมแอล กอฮอล์ในฟุตบอลโลก สำนักงานสื่อของ รัฐบาลกาตาร์ส่งคำขอไปยังคณะกรรมการสูง สุดมีการแข่งขันสี่นัด ในแต่ละวันของรอบแบ่ง กลุ่มของทัวร์นา เมนต์ โดยนัดแรกเริ่มเวลา 13.00 น.ไม่ชัดเจนในทัน ทีว่ากาตาร์จะจัด การกับการขายเบียร์ อย่างไรก่อนเวลา  13.00 น. เกมที่เวลส์และอิหร่าน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายนซึ่ง

ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ ในกาตาร์จะมารวมตัว กันที่มัสยิดเพื่อละ หมาดประจำสัปดาห์

ปัจจุบันกาตาร์กำหนด ให้ร้านค้าและร้านอาหารส่วน ใหญ่ในประเทศปิดทำการ ในช่วงละหมาดวันศุกร์ คำถามหมุนวนรอบบทบาท ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ จะเล่นในฟุตบอลโลกปีนี้เนื่อ งจากกาตาร์ได้รับสิทธิ์ เป็นเจ้าภาพในปี 2010 แม้ว่าจะไม่ “แห้ง” เช่นประเทศเพื่อนบ้านใน ซาอุดิอาระเบีย การบริโภคเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะเป็นสิ่ง ผิดกฎหมายในกาตาร์  https://score24news.com

ผู้เยี่ยมชมไม่สามารถนำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามา ในกาตาร์ได้ แม้จะมาจาก ภาษีที่สนามบิน และไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ร้านขายเหล้าเพียงแห่ง เดียวในประเทศในเขตชาน เมืองของโดฮา เฉพาะชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเท่านั้นที่ สามารถซื้อของเพื่อใช้ ในบ้านได้นักท่องเที่ยว สามารถดื่มได้ในโรงแรมและคลับที่ได้รับอนุญาตหลายสิบแห่ง ซึ่งเบียร์หนึ่งไพน์มีราคา 18 ดอลลาร์การแข่งขันฟุตบอลโลก

บัดไวเซอร์จะขายเบียร์ไร้  แอลกอฮอล์บัดไวเซอร์ ซีโร่ในสนามกีฬาและยืน ระหว่างเกมและที่ แฟนไซต์อื่น ๆ แหล่งข่าวกล่าว“เราเคารพ ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่นในตลาดที่เรา ดำเนินการหรือจัด งานต่างๆ เสมอ” โฆษกของเอบี อินเบฟ กล่าวกับรอยเตอร์ในแถลง การณ์ทางอีเมล“การส่งเสริมและเปิดใช้งาน บัดไวเซอร์ ซีโร่ของเราใน ระหว่างการแข่งขันฟีฟ่า

ฟุตบอลโลกในกาตาร์ จะมุ่งเป้าไปที่แขกต่าง ประเทศที่มาสนุกและเฉลิม ฉลองฟุตบอลที่แฟนไซต์”ผู้จัดงานฟุตบอลโลกได้ตกลง ตามนโยบายกับเจ้าหน้า ที่ท้องถิ่นในกาตาร์เพื่อ ให้บริการเบียร์ที่สนามกีฬาและแฟนโซน แม้ว่าจะมีกฎหมายที่ จำกัดการขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในประเทศ ส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลาม ตามรายงานของสำนักข่าว ที่เกี่ยวข้อง แฟน ๆ

จะได้รับอนุญาตให้ซื้อเบียร์ภายในบริเวณสนามกีฬาทั้งก่อนและหลังเกม รวมทั้งในช่วงเทศกาลแฟนฟีฟ่าอย่างเป็นทางการในตอนกลางคืนบัดไวเซอร์ ซึ่งเป็นแบรนด์เบียร์พิเศษเฉพาะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก จะขายให้กับแฟน ๆ ภายในสนามก่อนเริ่มเกม หลังเป่านกหวีดสุดท้าย และในช่วงเทศกาลแฟน ตั้งแต่เวลา 6:30 น. เป็นต้นไป ภายในโถชักโครกและระหว่างการแข่งขัน

ผู้ถือตั๋วจะสามารถเข้าถึงบัดไวเซอร์ ซีโร่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของแบรนด์เท่านั้นนโยบายเบียร์มีขึ้นเนื่องจากกาตาร์ต้องผ่อนคลายกฎระเบียบที่เข้มงวดของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายอิสลามแบบดั้งเดิมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก ในกาตาร์ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งถูกกฎหมายในร้านอาหารของโรงแรมและในบาร์ที่มีใบอนุญาตให้บริการเท่านั้น

Share:

Author: admin_score24news